Professioneel Secretaresse - 27 maanden

Uitdagende opleiding voor op-en-top regelaars

Professioneel Secretaresse - 27 maanden

Uitdagende opleiding voor op-en-top regelaars

Vorm

Deeltijd

Opleidingsniveau

MBO-Opleiding

Duur

27 maanden

Eerstvolgende startdatum

26-03-2020

Erkenning

Kostenoverzicht

Aanvragen

Kosten en financiering

Kostenoverzicht aanvragen

Vorm

Deeltijd

Opleidingsniveau

MBO-Opleiding

Duur

27 maanden

Eerstvolgende startdatum

26-03-2020

Erkenning

Kostenoverzicht

Aanvragen

Kosten en financiering

Kostenoverzicht aanvragen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het beroep van secretaresse is afwisselend en veelzijdig en dat zie je terug in de Schoevers-opleiding Professioneel Secretaresse. Communiceren, organiseren en klantgericht handelen vormen de kern van alle Schoevers-opleidingen. Na het afronden van deze opleiding behoor je dan ook tot de top in je vakgebied. Je verwerkt post en e-mails, notuleert, beheert agenda’s en bent de spil van de organisatie of afdeling. Bovendien kun je prima uit de voeten met Word, Excel, Outlook en PowerPoint en weet je hoe je deze middelen efficiënt inzet bij je dagelijkse werkzaamheden. Schoevers weet als geen ander hoe de dagelijkse praktijk van de secretaresse eruitziet en onze docenten delen hun ervaring graag met jou.

Doelgroep

Je bent een op-en-top regelaar. Je organiseert en coördineert graag en vindt heldere communicatie belangrijk. Je wilt de top bereiken in je vakgebied en daarvoor ook een topdiploma halen. Als je aan de slag wilt in een internationale omgeving, kies dan voor de opleiding Internationaal Secretaresse.

In deze opleiding gaan we op hoog niveau met Word aan de slag en ontwikkel je basisvaardigheden voor het gebruik van Excel en PowerPoint. Ben je al bekend met Word, Excel en PowerPoint? Dan adviseren wij je om de opleiding Secretaresse te volgen. Je volgt dan hetzelfde programma, op de 3 computervaardigheidstrainingen na.

Vooropleiding

Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit de modules van de opleiding Secretaresse en een apart kort en intensief trainingsprogramma gericht op computervaardigheden. De opleiding kent een zeer praktijkgerichte aanpak en wordt verzorgd door ervaren vakdocenten. Als je al een bij de opleiding passende werkomgeving hebt, merk je dat direct. Je leert dingen die je meteen in je eigen werk kunt toepassen. In de opleiding wordt gebruikgemaakt van praktijkgericht lesmateriaal. Daarnaast heb je toegang tot een prettige online leeromgeving waar je veel informatie vindt, zoals een leerwijzer, praktijkopdrachten en extra praktijkinformatie. Via de leeromgeving kun je ook communiceren met je medestudenten en je docent.

Voorbereiding

Als je de lessen voorbereidt, haal je meer rendement uit de bijeenkomsten. Houd als richtlijn aan dat je ongeveer evenveel tijd bezig bent met de voorbereiding als de duur van de lestijd.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Bij het aantal lessen wordt uitgegaan van de avondvariant. Bij de dagvariant heb je altijd 2 lessen op dezelfde dag. In het programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Ontvangst en telefoontechniek

(6 lessen)

 • Persoonlijke uitstraling
 • Houding, gedrag en stemgebruik
 • Inkomend verkeer adequaat afhandelen
 • Telefoonetiquette
 • Telefoonnotities maken
 • Denken en werken vanuit de klant
 • Proactief meedenken met de klant
 • Lastige gesprekken voeren
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Bevestigen van een afspraak
 • Ontvangst van gasten regelen met (actuele) route en parkeeroverzicht
 • Ophalen en wegbrengen van gasten
 • Actief aandacht geven aan wachtende gasten

Correct Nederlands

(6 lessen)

 • Basis grammatica
 • Werkwoordstijden
 • D’s en t’s
 • ‘t Kofschip/fokschaap
 • Voltooid deelwoord
 • Samenstellingen
 • Tussen-n en tussen-s
 • Meervouden
 • Hoofdletters
 • Vele/velen, u/uw, hun/hen en grote/grootte

Plannen en organiseren

(4 lessen)

 • Werkverdeling en coördinatie
 • Maken van effectieve planningen
 • Omgaan met aanpassingen en ­veranderingen
 • Zicht houden op voortgang
 • Bijsturen van planningen
 • Planmatig organiseren
 • Prioriteiten stellen
 • Heldere werkafspraken
 • De kracht van eenvoud
 • Effectiever werken

Notuleren

(6 lessen)

 • Voorbereiding van de vergadering
 • De rol van de notulist
 • Verschillende soorten notulen
 • Luistertechnieken
 • Het maken en uitwerken van aantekeningen
 • Actiepunten- en besluitenlijsten opstellen
 • Een kernachtig verslag schrijven

Online werken en agendabeheer

(6 lessen)

 • Online ondersteunen van het management
 • Ontwikkelingen in het vakgebied van de supportprofessional
 • Digitaal documentmanagement
 • Online tools voor samenwerking
 • Virtueel vergaderen
 • E-mailetiquette
 • Diverse agenda’s/mailboxen beheren
 • Vergadercycli plannen, personen uitnodigen

Zakelijke correspondentie

(4 lessen)

 • De zakelijke brief als communicatie­middel
 • Corresponderen via e-mail
 • Lay-out van een brief versus huisstijl
 • Gestructureerd schrijven
 • Lezergericht formuleren en redigeren
 • Schrijven: de juiste toon
 • Openings- en slotalinea’s
 • Zinsbouw en woordkeuze

Word Advanced: Documenten Indelen en Tabellen

(2 lessen)

 • Structuur van Word
 • Wat zijn thema’s, sjablonen, stijlen en secties
 • Wat zijn alinea’s en opmaak bekijken
 • Documentindeling - marges
 • Marges wijzigen via de liniaal of dialoogvenster
 • Marges spiegelen en rugmarge instellen
 • Documentindeling - pagina’s
 • Handmatig pagina-einde invoegen en verwijderen
 • Lege pagina of voorblad invoegen en verwijderen
 • Documentindeling - kop- en voettekst
 • Koptekst of voettekst invoegen en wisselen tussen kop- en voettekst
 • Afwijkende kop- en voetteksten voor eerste pagina of voor even en oneven pagina’s
 • Velden gebruiken voor auteur, datum, tijd, bestandsnaam en pad
 • Documentindeling - paginanummering
 • Paginanummering instellen, wijzigen of verwijderen
 • Paginanummering met totaal (pagina x van y)
 • Documentindeling - secties
 • Handmatig of automatisch sectie-einde invoegen
 • Soorten sectie-einden en secties opmaken
 • Per sectie verschillende kop- en voetteksten, afdrukstand, marges
 • Documentindeling - watermerk
 • Watermerk instellen en verwijderen
 • Documentindeling - krantenkolommen
 • Krantenkolommen toepassen op tekst
 • Kolombreedte en ruimte tussen kolommen aanpassen
 • Handmatig kolomeinde invoegen
 • Randen en arceringen
 • Randen en/of arcering aanbrengen en verwijderen via de knop of dialoogvenster
 • Soorten randen (tekstkader, alineakader, paginakader)
 • Tabellen
 • Tabel maken, opmaken en bewerken
 • Kolommen, rijen en cellen opmaken (breedte, hoogte, samenvoegen en splitsen)
 • Sorteren en (eenvoudig) rekenen in tabellen

Word Advanced: Werken met Lange, Complexe Documenten

(2 lessen)

 • Stijlen in documenten
 • Soorten stijlen, stijlen toepassen en voorzien van kopnummering
 • Stijlen maken, wijzigen, verwijderen en beheren
 • Documentnavigatie
 • Koppen, pagina’s en zoeken via navigatievenster
 • Tekst verplaatsen via navigatievenster
 • Inhoudsopgave en index
 • Inhoudsopgave op basis van koppen of velden gebruiken en inhoudsopgave genereren
 • Teksten handmatig of automatisch markeren voor index en index genereren
 • Voet- en eindnoten
 • Voet- of eindnoten maken, wijzigen en verwijderen
 • Opties voor voet- en eindnoten instellen
 • Bijschriften
 • Bijschriften invoegen voor afbeeldingen, tabellen, grafieken en SmartArt
 • Instellingen voor bijschriften en lijst genereren
 • Kruisverwijzingen
 • Kruisverwijzingen invoegen naar paginanummer of hoofdstuknummer/tekst
 • Kruisverwijzingen bijwerken
 • Hyperlinks
 • Hyperlinks invoegen, gebruiken, bewerken en verwijderen
 • Citaat, bron en bronvermelding
 • Bron en bronvermelding maken
 • Illustraties, afbeeldingen en video
 • Afbeelding uit bestand of online illustratie of video invoegen
 • Afbeelding plaatsen, bewerken, aanpassen en tekstomloop
 • Tekenen, SmartArt, grafiek en meer
 • Vormen tekenen, opmaken, kopiëren, schikken en groeperen
 • SmartArt of grafiek kiezen, invoegen, opmaken en wijzigen
 • Tekstvakken maken en aanpassen
 • WordArt en initialen gebruiken

Excel Basis

(4 lessen)

 • Inhoud
 • Kennismaken met Excel
 • De gebruikersinterface (lint, werkbalk, Backstage, LivePreview)
 • Schermonderdelen (titelbalk, formulebalk, statusbalk en weergaven)
 • Werkmap openen, opslaan, sluiten
 • Werkmap maken (lege map of gebruik een sjabloon)
 • Werkmap openen (beveiligde weergave) en opslaan (netwerk, cloud, oude versie, .csv)
 • Celwijzer verplaatsen
 • Gebruik de muis, naamvak of slimme toetsencombinaties
 • Cellen een eigen naam geven
 • Gegevens invoeren
 • Tekst, getallen en speciale tekens invoeren (valkuilen, AutoCorrectie, Automatisch aanvullen)
 • Vulgreep gebruiken voor automatische reeksen (met interval) en eigen reeksen maken
 • Snel aanvullen of Flash opvulling gebruiken
 • Cellen selecteren, kopiëren of verplaatsen
 • Selecteren met de muis of met slimme toetsencombinaties en meervoudige selecties
 • Snelle analyse van een selectie
 • Kopiëren en verplaatsen via klembord en plakopties gebruiken (kolomopmaak, waarden, zonder randen, transponeren)
 • Meer werkbladen in een werkmap
 • Werkbladen selecteren (aaneengesloten, niet-aaneengesloten of allemaal)
 • Werkbladen invoegen, verwijderen, andere bladnaam, andere tabkleur
 • Werkbladen kopiëren, werkbladen verbergen en zichtbaar maken
 • Berekeningen
 • Gebruik van de operators voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Formule invoeren en wijzigen (typen, klikken)
 • AutoSom-knop en opbouw van functies
 • Relatieve en absolute verwijzingen in formules
 • Werkbladen opmaken
 • Kolombreedte en rijhoogte aanpassen (even breed/hoog, max. breed/hoog)
 • Rijen en kolommen invoegen, verwijderen, verbergen, zichtbaar maken
 • Blokkeren van rijen en/of kolommen
 • Cellen opmaken
 • Thema’s in Office, celstijlen en tabelstijlen gebruiken
 • Celeigenschappen voor tekst (lettertype, uitlijnen, randen en kleuren)
 • Celeigenschappen voor getallen (getal, valuta, datum, percentage, speciaal en aangepast)
 • Pagina-indeling en afdrukken
 • Pagina-instelling (marges, afdrukstand, papierformaat)
 • Afdrukbereik bepalen, titels afdrukken, bladinstellingen aanpassen
 • Grafieken
 • Gegevens voor grafiek selecteren en grafiek maken
 • Grafiektype kiezen (kolom, lijn, cirkel, staaf, enzovoort), ontwerp en -indeling aanpassen

PowerPoint Advanced: Dynamische Presentaties en Animaties

(2 lessen)

 • Diaovergang
 • Diaovergang aanbrengen en verwijderen
 • Effectopties en tijdsinstellingen voor diaovergang
 • Animaties
 • Animatie toevoegen
 • Effectopties en tijdsinstellingen voor animaties
 • Animatiepaden
 • Bijzondere effecten voor tekstobjecten, grafieken en SmartArt-afbeeldingen
 • Diavoorstellingen
 • Interactieve voorstelling
 • Hyperlinks en actie-instellingen
 • Diavoorstelling instellen
 • Try-out voor tijdsinstellingen
 • Doorlopende voorstellingen
 • Aangepaste voorstellingen
 • Presentatie delen met anderen
 • Dia's uit een andere presentatie overnemen
 • Opslaan als oudere versies, diavoorstelling, .pdf of opslaan op SharePoint, OneDrive
 • Video maken van een presentatie
 • Pakket inpakken voor cd-rom/usb-stick

  Officieel Schoevers-diploma

  De module Ontvangst en telefoontechniek rond je af met een mondeling examen. De module Correct Nederlands wordt afgesloten met een digitaal examen. De overige modules rond je af met een praktijkgerichte opdracht. Naast deze modules volg je nog trainingen gericht op computervaardigheden. Aan deze trainingen zijn geen examens gekoppeld. Na een succesvolle afronding van alle modules en het volgen van de trainingen, ontvang je het zeer gewaardeerde Schoevers-diploma ‘Professioneel Secretaresse’. Met dit diploma zijn je carrièreperspectieven uitstekend!

  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning

  Opleidingsvarianten

  De opleiding duurt 27 maanden. Het programma wordt zowel overdag als in de avond verzorgd. De dagopleiding heeft 16 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding heeft 32 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast zijn er 5 trainingsdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur voor computervaardigheden. Door de unieke combinatie van onderdelen zijn er verschillende werkdagen waarop je dit programma volgt. Je kunt de opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning. Zie Studeren op afstand voor meer informatie. Deze opleiding kun je ook in 15 maanden volgen.

  Investering
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering

  Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

  Inschrijfgeld
  € 100,-
  Lesgeld
  € 5.299,-
  Studiemateriaal
  € 750,-
  Examenkosten
  € 1.235,-
  Arrangementen (Food & Beverage)
  € 525,-
  Reprorechten
  € 15,-
  Totaalprijs (exclusief BTW)
  € 7.924,-
  Locatie- en arrangementskosten 
  Schoevers regelt voor jou een arrangement dat bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). 

  Reprorechten en hand-outs 
  Voor opleidingen van onze businesspartners worden kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

  Btw 
  Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 3 of 4, HBO Associate degree of HBO Bachelor dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

  Professioneel Secretaresse - 27 maanden

  Uitdagende opleiding voor op-en-top regelaars

  Vorm

  Deeltijd

  Opleidingsniveau

  MBO-Opleiding

  Duur

  27 maanden

  Eerstvolgende startdatum

  26-03-2020

  Erkenning

  Kostenoverzicht

  Aanvragen

  Kosten en financiering

  Kostenoverzicht aanvragen

  Alle deeltijdopleidingen in één overzicht

  Wil jij op je gemak al onze opleidingen bekijken? Vraag dan hier onze studiegids aan. Je kunt kiezen voor een studiegids van onze deeltijdopleidingen.

  Wij helpen je graag met een persoonlijk opleidingsadvies!

  Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08:00 uur tot 18:00 uur en op vrijdag tot 17:00 uur. Je kunt ons ook een bericht sturen via Whatsapp, van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.

   ​     035 - 7 506 140
        06 - 10 454 608
        Stuur ons een bericht