Subsidies en financiële voordelen

Een opleiding is een investering in je carrière. Om studeren financieel aantrekkelijker te maken voor jou en je werkgever, heeft de overheid verschillende subsidies beschikbaar gesteld en kun je gebruikmaken van financiële voordelen. Je ontdekt ze op deze pagina.

Over Schoevers

STAP-budget

Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 1.000,- per jaar. Dit vervangt sinds 1 maart 2022 de regeling ‘Aftrek studiekosten’. Met deze regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het STAP-budget is een subsidie, dus je hoeft dit bedrag later niet terug te betalen. Vrijwel alle opleidingskosten vallen onder deze regeling, met uitzondering van de arrangementskosten. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen. Zo ben je werknemer in loondienst, werkzoekende of ondernemer, en je bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien mag je op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen ontvangen. Lees hier meer over het STAP-budget.

Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Sinds 2017 kun je als je jonger bent dan 55 jaar, tegen heel gunstige voorwaarden bij de overheid geld lenen voor je opleiding. Dit heet het levenlanglerenkrediet (LLLK). Volg je bij Schoevers een HBO Bachelor of Associate degree, dan kun je gebruikmaken van deze vorm van studiefinanciering. Kies je voor een korte Schoeversopleiding waarin modules uit een Bachelor- of Associate-degreeopleiding voorkomen? Dan kun je ook voor die modules gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet.

Aan het gebruik van deze subsidie zijn wat voorwaarden verbonden. Dit zijn onder andere: je neemt deel aan een wettelijk erkende HBO Bachelor- of Associate-degreeopleiding, je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV, je hebt geen recht (meer) op studiefinanciering en je college- of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld door je werkgever. De volledige voorwaarden en regels kun je lezen op www.duo.nl.

Voorbeeld: Het onderstaande rekenvoorbeeld geeft een indicatie van de bedragen per termijn. In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van de huidige situatie waarbij de rente is vastgesteld op 0,46%. Wijzigingen in de rente hebben uiteraard gevolgen voor de hoogte van het terug te betalen bedrag. Het voorbeeld betreft een lening voor een deelopleiding van Bachelor met de looptijd van 12 maanden en met een terugbetalingsperiode van 15 jaar. Het uiteindelijke te betalen bedrag per maand is persoons- en renteafhankelijk.

Studiekosten/collegegeld totaal:  € 8.000,-
Minus literatuurkosten: € 700,-
Minus arrangementskosten: € 300,-
Studiekosten die in aanmerking 
komen voor LLLK:
€ 7.000,-
   
Lening per maand voor 12 maanden: € 583,33
Terug te betalen per maand na afronding opleiding in 15 jaar (inclusief 0,46% rente): € 39,07

Levenlanglerenkrediet opleidingsoverzicht

Bij verschillende Schoeversdeeltijdopleidingen kom je in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet. Vraag ons naar de voorwaarden of bekijk het actuele overzicht.

SLIM-subsidieregeling

Werk je bij een bedrijf met maximaal 250 medewerkers of in een grotere organisatie in de toerisme, horeca of landbouw? En wil je een MBO-opleiding volgen? In dat geval kan jouw werkgever gebruikmaken van een SLIM-subsidieregeling bij Schoevers. Je werkgever ontvangt hierbij maximaal € 2.700,- subsidie per jaar. Zo besparen jullie veel kosten. Zie www.uitvoeringvanbeleidszw.nl voor meer informatie.

Meer weten

Heb je nog vragen over de subsidies, wil je hulp bij je aanvraag of wil je weten welke opleidingen in aanmerkingen komen? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 – 7 506 140 of mail naar info@schoevers.nl. Zij vertellen je graag meer.
 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De opgenomen informatie op deze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld op basis van actuele regelingen en is onder voorbehoud van wetswijzigingen.
Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Schoevers behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. Schoevers is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.