Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Vanaf september 2017 kun je als je jonger bent dan 56 jaar (vanaf studiejaar 2024-2025 tot 57 jaar) tegen heel gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid om een opleiding te financieren.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor het levenlanglerenkrediet voor je samengevat. De volledige voorwaarden kun je lezen op www.duo.nl.

  • Je neemt deel aan een wettelijk erkende HBO Bachelor- of Associate degree-opleiding of aan een deelprogramma van één van deze opleidingen.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV, V of Article 50. 
  • Je hebt geen recht (meer) op studiefinanciering.
  • Je bent op het moment van aanvragen jonger dan 56 jaar. Let op: Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar.
  • Je collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld door je werkgever.
  • Je bent toelaatbaar tot HBO-onderwijs (Minimaal diploma Havo of MBO 4, of 21+toets)

Aanvragen

Je kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen via Mijn DUO. Let op: de verwerking van de aanvraag duurt minimaal 2 maanden. Vraag het krediet aan voordat de opleiding start. Anders loop je geld mis. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.

Hoelang lenen

Als student van een (deeltraject van de) HBO Bachelor deeltijdopleiding mag je in totaal 5 jaar geld lenen.

Hoeveel lenen

Je kunt per jaar een krediet krijgen ter hoogte van je studiekosten. Je kunt nooit meer levenlanglerenkrediet krijgen dan je aan studiekosten moet betalen. Voor de onderwijskosten die als ‘studiekosten’ vermeld staan op je factuur kun je geld lenen. Studieboeken, arrangementskosten en reprorechten vallen niet onder deze regeling.

Terugbetalen

De aflossing start op 1 januari na het afronden van je opleiding. Je hebt dan 15 jaar de tijd om je lening terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel je per maand moet aflossen, is afhankelijk van je inkomen.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Voorbeeld: Het onderstaande rekenvoorbeeld geeft een indicatie van de bedragen per termijn (Let op: dit is exclusief rente). In 2023 was het rentepercentage 0,46%, in 2024 is dit verhoogd naar 2,56%. Wijzigingen in de rente hebben uiteraard gevolgen voor de hoogte van het terug te betalen bedrag. Het voorbeeld betreft een lening voor een HBO Programma dat onderdeel is van een erkende HBO Bacheloropleiding, met de looptijd van 12 maanden en met een terugbetalingsperiode van 15 jaar. Het uiteindelijke te betalen bedrag per maand is persoons- en renteafhankelijk.

Studiekosten/collegegeld totaal:  € 8.000,-
Minus literatuurkosten: € 700,-
Minus arrangementskosten: € 300,-
Studiekosten die in aanmerking 
komen voor LLLK:
€ 7.000,-
   
Lening per maand voor 12 maanden: € 583,-
Terug te betalen in 15 jaar na afronding van de opleiding: € 39,-