Een bijzonder jubileum

We roepen altijd dat Schoevers veel meer is dan een opleiding. Dat dat inderdaad zo is, blijkt wel uit de brief die we kregen van Renée Swaalf: "Mijn ouders, Frans Swaalf en Betty Buijs, hebben elkaar 70 jaar geleden leren kennen bij een opleiding van Schoevers in Utrecht. In 1954 zijn ze getrouwd en in 2014 vierden ze hun 60-jarig huwelijksfeest. Dat ze elkaar binnenkort 70 jaar kennen kwam onlangs ter sprake en mijn vader zei toen dat hij dat bijzondere jubileum graag wilde vieren." 

Taartmomentje!

Dat konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Schoevers heeft dan ook een mooie oorkonde en een – en volgens meneer Swaalf 'absurd lekkere' – taart geregeld voor dit bijzondere echtpaar. 

Het verhaal van Frans Swaalf en Betty Buijs

Meneer Swaalf vertelt hoe hij en zijn vrouw elkaar in september 1946 voor het eerst ontmoetten tijdens een cursus stenografie (snelschrijven). Hij had net zijn einddiploma middelbare school gehaald en moest kiezen: werken of verder leren. "In die tijd was Willem Drees minister-president en wat mij vooral intrigeerde, was dat hij als kamer-stenograaf was begonnen. Dus ik dacht: waarom geen cursus stenografie? Die heb ik natuurlijk gevolgd bij Schoevers, want daar moest je zijn." Hij vervolgt: "Kwam ik daar voor het eerst op les als enige jongeman bij 10 of 12 vrouwelijke medeleerlingen. Zo hebben wij elkaar dus ontmoet. We zijn nu 63 jaar getrouwd en nog steeds gelukkig samen!" 

Geheimschrift

Meneer Swaalf is halverwege de opleiding afgehaakt, maar hij geeft aan dat hij toch veel aan zijn stenocursus heeft gehad: "Tot op latere leeftijd gebruikte ik het nog regelmatig bij vergaderingen om wat aantekeningen te maken. Vooral als ik niet wilde dat een ander mee kon lezen. Mijn vrouw heeft wél met succes examen gedaan en heeft er daarna nog veel plezier van gehad. Zo werkte zij onder andere als medisch secretaresse, waarbij zij haar eigen stenotekens bedacht voor de specifieke medische termen."
 
[Bron:]
Redactie Schoevers