Voorwaarden baangarantie Schoevers Deeltijd

Voor een aantal opleidingen kan je gebruik maken van de Schoevers Baangarantie. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid, zijn de onderstaande voorwaarden opgesteld.

Schoevers Deeltijd Baangarantie Voorwaarden

 • De student heeft de opleiding succesvol binnen de nominale studieduur afgerond met een erkend Schoevers diploma of getuigschrift;
 • De student is minimaal 32 uur per week beschikbaar voor werk;
 • De student is binnen twee maanden na afronding van de opleiding beschikbaar;
 • De student kan minimaal twee positieve referenties aanleveren van vorige werkgevers. Wanneer de student zich laat omscholen kan dit ook uit een ander beroepenveld zijn;
 • De student heeft de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar (o.b.v. minimaal 32 uur) gewerkt.
 • De student heeft voor de modules Nederlands en Engels op de eindcijferlijst minimaal een 7 behaald.

Inhoud baangarantie

 • Schoevers zal zich gedurende zes maanden na het behalen van het diploma maximaal inspannen om voor de student een geschikte functie te vinden, hetzij rechtstreeks bij een werkgever, hetzij bij Schoevers Baanbemiddeling. In dat laatste geval wordt de student gedetacheerd bij een door Schoevers Baanbemiddeling geselecteerd bedrijf;
 • De student dient bij aanvang van de opleiding in het intakegesprek aan te geven in aanmerking te willen komen voor de baangarantie. Bij latere aanmelding voor de baangarantie vervalt het recht op baangarantie, maar kan er wel kosteloos gebruik worden gemaakt van baanbemiddeling.
 • De aangeboden functie is voor onbepaalde tijd of voor de bepaalde tijd van minimaal vier maanden;
 • De aangeboden functie heeft een standplaats binnen een cirkel met een straal van 70 kilometer van het woonadres van de student of is vanaf het woonadres binnen één uur te bereiken met het openbaar vervoer;
 • Wanneer de student zich niet volledig inzet om in aanmerking te komen voor een geschikte functie, bijvoorbeeld door niet tijdig of niet representatief te verschijnen op een sollicitatiegesprek, of af te zien van een aangeboden functie, vervalt het beroep op de baangarantie;
 • Het beroep op baangarantie vervalt indien blijkt dat, na 3 sollicitatieprocedures bij 3 verschillende organisaties, dit niet heeft geleid tot een aanstelling;
 • Mocht Schoevers, ondanks haar maximale inspanning om voor de student binnen de baangarantieperiode van zes maanden een geschikte baan te vinden, daar onverhoopt niet in slagen, dan heeft de student als compensatie recht op een van de volgende opties:
 • Een voucher ter waarde van € 2.500,-, te besteden aan een (deel)opleiding, cursus of training bij Schoevers naar keuze. De voucher is geldig tot zes maanden na het einde van de baangarantieperiode en is niet inwisselbaar voor geld.