Baangarantie

Over Schoevers

Als je een Schoevers-diploma hebt, staan werkgevers voor je in de rij. Daar zijn we zo zeker van, dat we je baangarantie geven. Je vindt vast snel een baan, maar mocht dat niet zo zijn, dan gaan de consultants van Schoevers Professionals voor je op zoek in ons uitgebreide netwerk. Binnen een halfjaar krijg je een functie aangeboden: rechtstreeks bij een werkgever of gedetacheerd via Schoevers Professionals. Bekijk snel welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Voldoe je toch niet aan onderstaande voorwaarden? Dan kunnen we helaas geen baangarantie bieden, maar kan Schoevers Professionals je toch op weg helpen met het vinden van een baan. Lees meer over baangarantie voorwaarden voor de deeltijdopleidingen of voor de voltijdopleidingen.

Voorwaarden baangarantie Schoevers Deeltijd

Je hebt de opleiding succesvol afgerond binnen de nominale studieduur met een erkend Schoevers-diploma of –getuigschrift.
 • Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar voor werk.
 • Je bent binnen twee maanden na afronding van de opleiding beschikbaar.
 • Je kunt minimaal twee positieve referenties aanleveren van vorige werkgevers. Als je je laat omscholen, kunnen deze referenties ook uit een ander beroepenveld afkomstig zijn.
 • Je hebt de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar (minimaal 32 uur per week) gewerkt.
 • Je hebt voor de modules Nederlands en Engels minimaal een 7 op de eindcijferlijst behaald.
 

Inhoud baangarantie

 • We zullen ons na het behalen van het diploma zes maanden lang maximaal inspannen om voor jou een geschikte functie te vinden. Die functie kan rechtstreeks bij een werkgever zijn, maar je kunt ook via Schoevers Professionals gedetacheerd worden bij een door Schoevers Professionals geselecteerd bedrijf.
 • Je moet bij aanvang van de opleiding in het intakegesprek aangeven dat je in aanmerking wil komen voor de baangarantie. Later aanmelden voor de baangarantie is niet mogelijk. Je kunt wel nog steeds kosteloos gebruikmaken van baanbemiddeling.
 • De aangeboden functie is voor onbepaalde of bepaalde tijd. Wanneer de functie voor bepaalde tijd is, is dit minimaal vier maanden.
 • De standplaats van de werkgever is binnen een straal van 50 kilometer van jouw woonadres, of is vanaf jouw woonadres binnen één uur te bereiken met het openbaar vervoer.
 • Wanneer je je niet volledig inzet om in aanmerking te komen voor een geschikte functie, bijvoorbeeld door niet op tijd of niet representatief te verschijnen op een sollicitatiegesprek, of wanneer je afziet van een aangeboden functie, vervalt het recht op de baangarantie.
 • Het recht op baangarantie vervalt als blijkt dat, na drie sollicitatieprocedures bij drie verschillende organisaties, dit niet heeft geleid tot een aanstelling.
 • Mocht het ons ondanks onze maximale inspanning niet lukken om binnen de baangarantieperiode van zes maanden een geschikte baan te vinden, dan heb je als compensatie recht op een voucher ter waarde van € 2.500,- te besteden aan een (deel)opleiding, cursus of training bij Schoevers naar keuze. De voucher is geldig tot zes maanden na het einde van de baangarantieperiode en is niet inwisselbaar voor geld.
 

Voorwaarden baangarantie Schoevers Voltijd

 • De student heeft de voltijdopleiding succesvol binnen de nominale studieduur afgerond met een erkend Schoevers diploma of getuigschrift;
 • De student heeft het e-portfolio ingeleverd;
 • De student heeft een positieve beroepswaardereferentie vanuit de studiecoach ontvangen;
 • De student is aanwezig geweest bij de verplichte colleges en activiteiten van Schoevers Professionals;
 • De student meldt zich uiterlijk 1 augustus 2023 aan bij Schoevers Professionals;
 • De student is per 1 september 2023 beschikbaar voor een baan;
 • De student is minimaal 32 uur per week beschikbaar voor werk;
 • De student voldoet aan de opleidingsspecifieke voorwaarden.
 

Inhoud baangarantie

 • Schoevers zal zich gedurende zes maanden na het behalen van het diploma maximaal inspannen om voor de student een geschikte functie te vinden, hetzij rechtstreeks bij een werkgever, hetzij bij Schoevers Professionals. In dat laatste geval wordt de student gedetacheerd bij een door Schoevers Professionals geselecteerd bedrijf;
 • De aangeboden functie is voor onbepaalde tijd of voor de bepaalde tijd van minimaal vier maanden;
 • De aangeboden functie heeft een standplaats binnen een cirkel met een straal van 50 kilometer van het woonadres van de student of is vanaf het woonadres binnen een uur te bereiken met het openbaar vervoer;
 • Wanneer de student zich niet volledig inzet om in aanmerking te komen voor een geschikte functie, bijvoorbeeld door niet tijdig of niet representatief te verschijnen op een sollicitatiegesprek, of af te zien van een aangeboden functie, vervalt het beroep op de baangarantie;
 • Het beroep op baangarantie vervalt indien blijkt dat, na 3 sollicitatieprocedures bij 3 verschillende organisaties, dit niet heeft geleid tot een aanstelling;
 • Mocht Schoevers, ondanks haar maximale inspanning om voor de student binnen de baangarantieperiode van zes maanden een geschikte baan te vinden, daar onverhoopt niet in slagen, dan heeft de student als compensatie recht op een van de volgende opties:
  • Verlenging van de baangarantieperiode op basis van dezelfde voorwaarden met zes maanden, of
  • Een voucher ter waarde van € 2.500,-, te besteden aan een (deel)opleiding, cursus of training bij Schoevers naar keuze. De voucher is geldig tot zes maanden na het einde van de baangarantieperiode en is niet inwisselbaar voor geld.
 

Beroepswaardereferentie

Een beroepswaardereferentie is een referentie die aan het einde van het studiejaar wordt afgegeven door de studiecoach van de student. De studiecoach geeft hierin weer wat zijn/haar indruk is van de student op het gebied van houding, gedrag en inzet gedurende de opleiding, bijvoorbeeld in de klas, tijdens stage en in het contact met de studiecoach, medestudenten en/of docenten.