Afstudeerstage gezocht voor studenten Executive Officemanagement en Marketing & Communicatie

Ben je op zoek naar een stagiair die jouw organisatie op hoog niveau komt ondersteunen? Ga voor eentje van Schoevers! Een nieuwe lichting high potentials studeert bijna af. Zij bewijzen zichzelf graag in hun HBO-stage vanaf januari 2021.

Wie komt er bij jou stagelopen?

Dit is een mooie kans om gebruik te maken van wat onze studenten de afgelopen jaren hebben geleerd in hun intensieve studieprogramma’s en praktijkstages. Schoevers leert haar studenten verder te kijken dan de rand van hun bureau en ze hebben daardoor direct toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Een Schoevers-stagiair draait volop mee in de organisatie en doet dit vol frisse energie en met de meest actuele kennis van zaken.

De student die je organisatie kan komen versterken, zit in zijn of haar (voor)laatste jaar van de HBO Associate Degree/HBO Bachelor Executive Officemanagement of de HBO Bachelor Marketing & Communicatie. Onze studenten hebben al eerder stage-ervaring opgedaan: ieder studiejaar wordt afgesloten met een stage, dus ze begrijpen wat er van hen op een werkplek verwacht wordt. Zij zijn communicatief vaardig en leren een onderzoekende en professionele beroepshouding aan.

De stage

De stage is een van de praktijkervaringen die onze studenten laat groeien en helpt om de slimme co-managers van de toekomst op te leiden: ondernemende en vakkundige gesprekspartners die effectief een directie- of managementteam ondersteunen. Tijdens hun stage krijgen onze studenten zicht op hun sterke en zwakke punten, leren ze te werken in teamverband en om te gaan met lastige situaties. Dat ontwikkelt de aanpakkers- en doorzettersmentaliteit waar Schoevers-studenten om bekend staan en die hen zo waardevol maakt. Nu en straks!
 
De afstudeerstage bestaat uit twee onderdelen: meewerken in de organisatie en werken aan de afstudeeropdracht. Het eindresultaat van de opdracht zal een advies zijn dat jouw organisatie praktisch in kan zetten om processen of werkzaamheden te verbeteren.
 
Wij zoeken afstudeerstages voor twee typen stagiairs:

 • Studenten die een afstudeerstage zoeken in de richting Marketing & Communicatie; denk aan een advies op het gebied van onlinecommunicatie, marketingcommunicatie, het maken van een communicatieplan, marketingstrategie en accountmanagement.
 • Studenten die een afstudeerstage zoeken in de richting Executive Officemanagement; hier gaat het om een advies op het gebied van projecten, human resources, events of optimalisatie van de organisatiestructuur.
 

De stage begint in januari 2021 en eindigt in juli 2021. De student dient 560 stage-uren te maken in deze periode. De student conformeert zich binnen de stageorganisatie aan geldende afspraken over het werk wat betreft de indeling van uren, roostering, vrije dagen en algemene normen.

Wat kun je van onze studenten verwachten?

 • Een enthousiaste en professionele houding naar je organisatie.
 • Meewerken en meegaan met de agenda van de stageorganisatie.
 • Zelfstandig taken en werkzaamheden uitvoeren op HBO Bachelor- of Associate degree-niveau.
 • Proactieve opstelling in het maken van afspraken over de voortgang, de stageopdracht en het eindgesprek.
 • De eigen leerdoelen en verwachtingen met de praktijkbegeleider bespreken.
 • Ontwikkeling naar startbekwaam professional.
 

Wat hebben onze studenten van jouw organisatie nodig?

 • Vaste praktijkbegeleider(s) tijdens de stage (voor voortgangsgesprekken, feedback en overleg stageopdracht).
 • De mogelijkheid (tijd) om aan de stageopdrachten te werken.
 • Beoordeling van het algemeen functioneren van de student.
 • Deelname aan het eindgesprek samen met de stagebegeleider vanuit Schoevers
 

Een stage in coronatijd?

Veel bedrijven vinden het lastig een stage plaats te bieden nu we veel vanuit huis werken. Een Schoevers-student is zeer bedreven in het werken op afstand. Vanaf dag 1 na de lockdown hebben zij online de lessen gevolgd, presentaties gegeven, examens gedaan en aan groepsopdrachten gewerkt. Zij weten als geen ander hoe om te gaan met deze lastige situatie. Juist nu is het van belang deze high potentials de kans te bieden af te studeren of stage te lopen. Dit zijn de werknemers van de toekomst die je graag aan je bedrijf wil binden.

Contactgegevens Schoevers Voltijd

Wil jij de samenwerking aangaan en een student de kans bieden om jouw organisatie vooruit te helpen? Neem dan contact met ons op via amsterdam@schoevers.nl. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden en kijken naar de juiste match. Ook als je meer informatie wilt of algemene of inhoudelijke vragen over de stage en begeleiding hebt, kun je ons mailen. We vertellen je dan meer.
 
Alvast hartelijk bedankt!