STAP-budget aanvragen? Dit zijn de voorwaarden

Je kunt het STAP-budget aanvragen als je werk hebt (als werknemer, ondernemer of zzp’er) of als je werk zoekt en aan alle voorwaarden voldoet. Het STAP-budget is te gebruiken voor bijscholing, maar ook voor omscholing. Je kunt de subsidie dus gebruiken om jezelf verder te specialiseren als supportprofessional, of juist om vanuit je huidige functie de stap naar een baan als supportprofessional te maken. Benieuwd of jij aan alle eisen voldoet om de subsidie aan te vragen? 

Voorwaarden STAP-budget

 • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.  

  Om recht te hebben op het STAP-budget moet je minstens 18 jaar oud zijn en nog geen AOW ontvangen. In 2023 betekent dit dat je maximaal 66 jaar en 10 maanden oud bent op het moment van de aanvraag. 

 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.  

  Het STAP-budget is bedoeld om jouw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan omscholing omdat je graag supportprofessional wil worden, of bijscholing om je in je huidige rol als managementondersteuner verder te ontwikkelen. Je hebt alleen recht op de subsidie als je werkende of werkzoekende bent. Ook moet je volksverzekerd zijn. Dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt, of een uitkering hebt gehad. 

 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering of lerarenbeurs tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP wel combineren met het levenlanglerenkrediet.  

  Je ontvangt het STAP-budget alleen als je geen andere subsidies ontvangt die de volledige kosten van de opleiding of training al dekken. Dit geldt ook voor een eventuele bijdrage van je werkgever, die mag niet overlappen met het STAP-budget. Je kunt je werkgever wel verzoeken om de aanvullende kosten die niet worden gesubsidieerd met het STAP-budget te vergoeden. 

 • Je opleiding start na vier weken en binnen drie maanden na de aanvraagtermijn.  

  Voor het eerstvolgende aanvraagmoment voor het STAP-budget op 3 juli 2023 betekent dit dat je je kunt inschrijven voor opleidingen en trainingen die starten na 31 juli 2023 en uiterlijk drie maanden na de uiterste aanvraagdatum van 3 september 2023.

 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen. 

  Je hebt één keer per jaar recht op het STAP-budget voor één opleiding of training naar keuze. Volg je een opleiding die meerdere jaren duurt? Dan mag je elk kalenderjaar dat je aan de opleiding studeert het STAP-budget aanvragen. De aanvraag moet je elk jaar handmatig opnieuw doen. Er bestaat geen garantie dat je het STAP-budget elk jaar weer opnieuw toegekend krijgt. 

 • Je moet de opleiding waarvoor je de subsidie ontvangt afronden. 

  Aan het STAP-budget hangt een studievoortgangseis. Dit betekent dat je als student moet kunnen aantonen dat je actief met de opleiding bezig bent geweest of deze succesvol hebt afgerond. Je kunt dit aantonen met een diploma, certificaat of een bewijs dat je tenminste 80% van de tijd aanwezig bent geweest/hebt deelgenomen. Door middel van een steekproefcontrole kan UWV om dit bewijs vragen. Indien je dit niet kunt aanleveren, bestaat de kans dat UWV de subsidie bij je terugvordert. 

FAQ

In welk geval moet je het STAP-budget terugbetalen? 
Wat gebeurt er wanneer het STAP-budget op is?
Waarom is mijn STAP-aanvraag afgewezen? 
Wat als ik de opleiding niet kan starten of afronden?