Projectmanagement

Het overgrote deel van jouw taken als managementondersteuner is structureel: managers hebben hun dagelijkse bezigheden en daarmee hun ondersteuners ook. Daarnaast krijg je te maken met incidentele werkzaamheden en met projecten. Zo'n project is altijd tijdelijk en er zijn meerdere afdelingen bij betrokken. Er valt dus flink wat te regelen en te overleggen in korte tijd. Welke skills heb je daarvoor nodig?

De projectmanager 

Projecten zijn taken die te complex zijn voor één persoon. Ze worden daarom uitgevoerd in een team. De leden van zo'n projectteam worden meestal gekozen op basis van hun kennis, ervaring en beschikbaarheid. De leiding van zo'n team ligt bij de projectmanager, die verantwoordelijk is voor een aantal cruciale factoren:

  • Projectplan: hierin staat het doel van het project en de randvoorwaarden waaraan het moet voldoen, zoals de deadline en het budget.
  • Ontwerp en start van het project: de projectmanager brengt de verschillende activiteiten in kaart, organiseert een kick-offbijeenkomst en zorgt dat taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld.
  • Voortgang: tijdens de uitvoering van het project houdt de projectmanager in de gaten of de activiteiten passen binnen de planning en het budget, of mensen nog gemotiveerd zijn en natuurlijk of het uiteindelijke doel wordt bereikt.

Competenties van de projectmanager

Je hebt als projectmanager dus veel verantwoordelijkheid. Wat moet je allemaal weten en kunnen om zo'n belangrijke rol professioneel te vervullen?

  • Timemanagement en stressmanagement. De deadline speelt bij een project vaak een doorslaggevende rol. Je moet dan ook goed kunnen plannen en in de gaten houden of de mijlpalen uit het projectplan worden gehaald. Daarmee voorkom je een hoop stress, zowel voor jezelf als je teamgenoten. Ook moet je regelmatig checken of mensen zich aan afspraken houden en of externe informatie of middelen op tijd worden aangeleverd.
  • Inhoudelijke kennis. Het ene project is het andere niet. De ene keer gaat het om een onderwerp waar je heel veel vanaf weet, de andere keer is het niet jouw vakgebied. Toch komen mensen met al hun vragen bij jou. Het is dan ook belangrijk dat je je goed inleest op het onderwerp en al van tevoren uitzoekt bij wie je terecht kunt voor meer informatie. Let er wel op dat je niet in de verleiding komt om je te veel met de inhoud te bemoeien; dat is de taak van de projectleden. Jouw hoofdtaak is ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt.
  • Managementskills. Je krijgt tijdelijk de leiding over een groep mensen; je gaat ze voor de duur van het project letterlijk managen. Je moet dus net als iedere andere manager mensen aansturen, motiveren en ondersteunen. Maar je moet ook taken kunnen delegeren, problemen oplossen en besluiten durven nemen, zeker als de deadline in de knel komt.  

Start nu met een projectmanagement-opleiding

Juist omdat projectmanagement binnen de managementondersteuning een steeds belangrijkere rol speelt, komt dit onderwerp in onze volledige opleidingen standaard aan de orde. Merk jij in jouw huidige functie dat projecten steeds belangrijker worden en wil je daar op een professionele manier mee aan de slag? Onze projectmanagement-opleidingen gaan alweer bijna van start, dus schrijf je nu in!
 
Bij Schoevers vind je verschillende projectmanagement-opleidingen, van Projectassistent tot HBO Projectmanagement. Start jij binnenkort met een project en wil je in korte tijd je skills bijspijkeren? Dat kan in 3 maanden met onze opleiding Projectmanagement. Voor ervaren managementondersteuners bieden we bovendien een aantal specialistische programma's: Next Managementsupport en ProjectenAgile Projectmanagement en Team Skills en Introduction to Scrum.