Schoevers vrijstellingenbeleid

Als je kiest voor een beroepsopleiding, dan gaat het om een investering voor een langere periode. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat je wilt weten of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Op basis van eerder gevolgde opleidingen geeft ons vrijstellingsbeleid duidelijk aan welke richtlijnen er zijn. Vrijstellingen zijn bijvoorbeeld alleen mogelijk op basis van eerder gevolgde opleidingen waarvan je een diploma, getuigschrift en/of certificaat kunt overhandigen. Op basis van een schriftelijk vrijstellingsverzoek voorzien van alle relevante documenten bepaalt de examencommissie van Schoevers of en voor welke vrijstellingen je in aanmerking komt.

Vrijstellingentabel

Aan de hand van de vrijstellingentabel kun je bekijken of het indienen van een verzoek zinvol is. Mocht jouw opleiding er niet bij vermeld staan dan wil dat niet per definitie zeggen dat je geen vrijstelling krijgt.

  • Je kunt geen rechten ontlenen aan de vrijstellingentabel.
  • De examencommissie beoordeelt of en waarvoor je vrijstelling krijgt.