Menu

Vertrouwde kwaliteit

Schoevers beschikt over alle relevante kwaliteitskeurmerken en erkenningen die in Nederland gelden op het gebied van opleiding en training.

NRTO

Schoevers is onderdeel van NCOI Groep en is aangesloten bij NRTO. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW.

CEDEO

Van de ruim 8500 organisaties in Nederland die bedrijfstrainingen aanbieden zijn er slechts 300 CEDEO-erkend. Deze erkenning is gebaseerd op tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Schoevers voldoet aan de eis van meer dan 80% tevreden tot zeer tevreden klanten en beschikt op basis daarvan over een CEDEO-erkenning.

VETRON

Schoevers is erkend door de branchevereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) en beschikt over het VETRON-keurmerk. Dit is een garantie voor kwaliteit en professionaliteit, want bovenop de verplichte ISO-certificering en CEDEO-erkenning stelt de VETRON strenge eisen aan vakbekwaamheid, garanties, werkwijze, omvang en continuïteit.

ISO 9001

Schoevers is ISO-9001 gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm is bepalend voor de kwaliteit van onze trainingen, opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor Schoevers en wordt geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Schoevers voldoet aan de internationaal erkende eisen.

ISO 27001

Schoevers is ISO 27001 gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001 norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, de gegevens van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is voor Schoevers van groot belang zodat Schoevers docenten, studenten en partners inzien welk belang Schoevers hecht aan het omgaan met gegevens waaronder persoonsgegevens. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Schoevers voldoet aan de internationaal erkende eisen.

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geeft aan de CROHO geregistreerde opleidingen een accreditatie af. Dit keurmerk betekent dat aan bepaalde eisen is voldaan ten aanzien van het opleidingsprogramma, medewerkers, voorzieningen, resultaten en interne kwaliteitszorg. Hogeschool Schoevers beschikt over deze accreditatie voor de Ad Officemanagement en voor de voltijdopleiding Bachelor Commercieel Communicatiemanagement.

ECABO

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve sector. De beroepsopleidingen van Schoevers sluiten aan bij de door ECABO geformuleerde eindtermen en competentieprofielen die weer passen binnen de Wet Educatie Beroepsopleidingen (WEB). Daarnaast participeert Schoevers in de bestuursadviescommissie secretarieel en de partitaire commissie van ECABO.

Kenniscentrum EVC

De Schoevers EVC-procedure is geaccrediteerd door Hobéon Certificering. Dankzij dit kwaliteitskenmerk is Schoevers opgenomen in het register van erkende EVC-aanbieders van het Kenniscentrum EVC. Dit garandeert u professionaliteit en biedt u fiscale voordelen.

CROHO en CREBO

De HBO-opleidingen van Hogeschool Schoevers hebben een CROHO-registratie en de MBO-opleidingen van Schoevers College hebben een CREBO-registratie. Dit staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en Centraal Register Beroeps Opleidingen. Beide registers worden beheerd door het Ministerie van OCW. Download hier het Inspectierapport 2014 en het Verslag van werkzaamheden van Schoevers over 2013-2014 (zelfevaluatie).

Alle deeltijdopleidingen in één overzicht

Wil jij op je gemak al onze opleidingen bekijken? Vraag dan hier onze studiegids aan. Je kunt kiezen voor een studiegids van onze deeltijdopleidingen.

Wij helpen je graag met een persoonlijk opleidingsadvies!

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur tot 18:00 uur. Je kunt ons ook een bericht sturen via Whatsapp, van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

 ​     035 - 7 506 140
      06 - 10 454 608
      Stuur ons een bericht

Alle voltijdopleidingen in één overzicht

Wil jij op je gemak al onze opleidingen bekijken? Vraag dan hier onze studiegids aan. Je kunt kiezen voor een studiegids van onze voltijdopleidingen.