Vertrouwde kwaliteit

Schoevers beschikt over alle relevante kwaliteitskeurmerken en erkenningen die in Nederland gelden op het gebied van opleiding en training.

NRTO

Schoevers is onderdeel van NCOI Groep en is aangesloten bij NRTO. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die u kunt vinden op de website van de NRTO, evenals de algemene voorwaarden.

CEDEO

Van de ruim 8500 organisaties in Nederland die bedrijfstrainingen aanbieden zijn er slechts 300 CEDEO-erkend. Deze erkenning is gebaseerd op tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Schoevers voldoet aan de eis van meer dan 80% tevreden tot zeer tevreden klanten en beschikt op basis daarvan over een CEDEO-erkenning.

VETRON

Schoevers is erkend door de branchevereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) en beschikt over het VETRON-keurmerk. Dit is een garantie voor kwaliteit en professionaliteit, want bovenop de verplichte ISO-certificering en CEDEO-erkenning stelt de VETRON strenge eisen aan vakbekwaamheid, garanties, werkwijze, omvang en continuïteit.

ISO

Schoevers beschikt over een ISO-certificering voor haar trainingen, leergangen en workshops. De kwaliteit van alle processen rondom het uitvoeren van deze studietrajecten, van onze trainers en van de inhoud is daarmee gegarandeerd.

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geeft aan de CROHO geregistreerde opleidingen een accreditatie af. Dit keurmerk betekent dat aan bepaalde eisen is voldaan ten aanzien van het opleidingsprogramma, medewerkers, voorzieningen, resultaten en interne kwaliteitszorg. Hogeschool Schoevers beschikt over deze accreditatie voor de Ad Officemanagement en voor de voltijdopleiding Bachelor Commercieel Communicatiemanagement.

ECABO

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve sector. De beroepsopleidingen van Schoevers sluiten aan bij de door ECABO geformuleerde eindtermen en competentieprofielen die weer passen binnen de Wet Educatie Beroepsopleidingen (WEB). Daarnaast participeert Schoevers in de bestuursadviescommissie secretarieel en de partitaire commissie van ECABO.

Kenniscentrum EVC

De Schoevers EVC-procedure is geaccrediteerd door Hobéon Certificering. Dankzij dit kwaliteitskenmerk is Schoevers opgenomen in het register van erkende EVC-aanbieders van het Kenniscentrum EVC. Dit garandeert u professionaliteit en biedt u fiscale voordelen.

CROHO en CREBO

De HBO-opleidingen van Hogeschool Schoevers hebben een CROHO-registratie en de MBO-opleidingen van Schoevers College hebben een CREBO-registratie. Dit staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en Centraal Register Beroeps Opleidingen. Beide registers worden beheerd door het Ministerie van OCW. Download hier het Inspectierapport 2014 en het Verslag van werkzaamheden van Schoevers over 2013-2014 (zelfevaluatie).

Brochure deeltijdopleidingen

Op je gemak alle deeltijdopleidingen bekijken? Vraag dan onze brochure aan.

Heb je vragen of wil je graag persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan contact met ons op

 ​     035 - 7 506 140
      06 - 10 454 608
     Stuur bericht

Brochure voltijdopleidingen

Op je gemak alle voltijdopleidingen bekijken? Vraag dan onze brochure aan.