Waar zijn de supportheren?

Het secretaressevak bestaat inmiddels ruim honderd jaar. Door de jaren heen zijn de inhoud en de invulling van het vak enorm veranderd. Niet alleen is het takenpakket een stuk ruimer geworden, ook de manier waarop we ons werk doen is door de komst van computers, tools en communicatiemiddelen enorm veranderd. Toch is er één ding wat de afgelopen eeuw amper is gewijzigd: het aantal mannelijke secretariële ondersteuners.

Eén procent

Slechts 1-5% van de ondersteuningsfuncties in organisaties wordt uitgevoerd door een man. De variatie in dit percentage is afhankelijk van welke functies en taken je beschouwt als 'ondersteunend': de puur secretariële functies worden nog voor 99% uitgevoerd door vrouwen, terwijl mannen wel iets vaker terug te vinden zijn in rollen als receptionist of projectassistent of in een ondersteunende functie op een HR- of marketingafdeling.

What's in a name

Het secretaressevak heeft jarenlang te maken gehad met een tamelijk oubollig imago. Verder werden kerncompetenties als 'zorgzaam' en 'ondersteunend' sociaal gezien vaker geassocieerd met vrouwen. Mannen zagen het secretaressevak dan ook niet als een passende carrièrekeuze. Nu ons takenpakket steeds inhoudelijker wordt en ondersteuners steeds meer sparringpartner worden, wordt het niet alleen voor ons interessanter, maar ook voor mannen. De diverse benamingen van de functies zullen hier ook zeker aan bijdragen. Voor de een is secretaresse een geuzentitel, anderen – waaronder veel mannen – herkennen zich beter in benamingen als (executive) assistant, supportmedewerker of officemanager.

Tijden veranderen

Een andere belangrijke verandering is dat het stereotiepe beeld van de mannelijke manager met een vrouwelijke ondersteuner behoorlijk op de schop is gegaan. Niet alleen vinden we steeds meer vrouwen terug in managementfuncties, het is voor mannen ook steeds meer sociaal geaccepteerd om in een ondersteunende functie werkzaam te zijn. Natuurlijk moet er nog flink wat gebeuren: er moet bijvoorbeeld veel meer geworven worden onder mannelijke scholieren. Hoe maken we voor hen dit prachtige vak aantrekkelijk? Ook moet er een omslag plaatsvinden in de HR-afdeling. De meeste organisaties hebben geen ervaring met mannelijke assistenten en daarom wordt nog te vaak 'op safe' gespeeld door een vrouw aan te nemen. Terwijl een man in het team misschien wel voor hele verrassende nieuwe inzichten kan zorgen!