“Contact tussen studenten en docenten is als goede buren”

In aan het woord spreken we mensen die op een bijzondere manier verbonden zijn met Schoevers. Annet is al 28 jaar werkzaam als docente bij Schoevers en vertelt over haar manier van lesgeven, het type studenten en het prettige contact tussen docenten en studenten. Van wie kun je beter horen waar Schoevers voor staat dan van een Schoeversdocent in hart en nieren? 

Een passie voor het onderwijs is geboren

Als vierjarige ging Annet (62) voor het eerst naar school en ze is altijd in het onderwijs gebleven. “Ik was nieuwsgierig naar alles wat om mij heen gebeurde en had moeite me te concentreren. Vanuit de behoefte aan betere uitleg en passende begeleiding ontstond het voornemen zélf in het onderwijs te gaan werken.” Annet begon als vakdocent Informatica en verrichtte later als kerndocent ook onderwijsondersteunende taken zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en het coachen van collega’s. “Ik ga nog steeds elke dag met plezier naar school. Ik vind het persoonlijke contact met studenten en mededocenten erg fijn, dat voelt prettig en vertrouwd.” 

Jonge en gemotiveerde studenten

Als iemand een goede omschrijving van de Schoeversstudent kan geven is Annet het wel. “Studenten van Schoevers zijn jong, vlot en gemotiveerd. Het valt mij op hoe leuk de studenten met elkaar omgaan. De sfeer onderling is goed, mede daardoor is de kans van slagen groot.” Docenten en studenten staan op gelijkwaardig niveau, dat ervaart Annet als prettig. “Het is net als contact met je buren, je maakt een praatje met elkaar en toont oprecht interesse, maar je hoeft niet ieder weekend met elkaar af te spreken.” 

Betrokken: onderscheidend karakter van Schoevers

Annet legt uit dat Schoevers een vakgerichte opleiding is die studenten optimaal klaarstoomt voor de praktijk. “Het is kleinschalig en vrij schools, maar we merken dat daar behoefte aan is.” Het onderscheidend karakter van Schoevers zit volgens Annet in de betrokken manier van lesgeven door vakkundige en didactisch onderlegde docenten. “Als docent probeer ik goed in de gaten te houden wie net wat meer aandacht nodig heeft en wie juist al verder gevorderd is. Door kleine klassen en persoonlijke contact kunnen we ervoor zorgen dat iedere student de eindstreep haalt. Die kwalitatieve begeleiding geeft mij voldoening in mijn werk.” 

Schoevers begeleidt je bij jouw ontwikkeling

We vroegen Annet wat studiekiezers volgens haar van Schoevers kunnen verwachten. “Als je voor Schoevers kiest weet je dat je binnen het jaar een vak hebt geleerd. Maar ik beschouw het ook wel als een vormingsopleiding. Je maakt een persoonlijke ontwikkeling door, ontdekt waar je talenten liggen en werkt samen met docenten en studenten aan je toekomst.”

Meer weten over de opleidingen van Schoevers?