Update naar aanleiding van Moving Forward sessie

Op deze pagina worden de komende tijd de vragen en antwoorden geplaatst die tijdens de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Mocht je nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben. Neem dan contact op met je studiecoach.

Stage Schoevers

In de presentatie Moving forward die Jan Willem Gelderblom, directeur voltijd, in april heeft gehouden, stond vermeld dat er in hbo 1 en 2 alleen nog een blokstage van 6 weken zou zijn aan het eind van het studiejaar. Echter inmiddels is besloten de stageperiode te handhaven zoals die was, dus een combinatie van een lintstage van 2 dagen per week in lesperiode 3, gevolgd door een blokstage van minimaal 32 uur per week aan het eind van het studiejaar.
Er zijn twee belangrijke redenen voor dit besluit.

  1. Studenten van Schoevers worden door de stagebedrijven bijzonder positief beoordeeld.  In 2017 scoorde 90% van de hbo1 en hbo2-studenten als eindoordeel goed of uitstekend. De opbouw van de stage in een periode waarin de student het bedrijf leert kennen, gevolgd door een periode waarin de student intensief mee kan werken draagt bij aan dit positieve oordeel.
  2. Door de Schoevers carrière coaches wordt aangegeven dat zij vanuit bedrijven het signaal krijgen dat de toegevoegde waarde van een stagiaire van Schoevers groot is, juist door de huidige opzet van de stage. Bedrijven benoemen vaak de directe inzetbaarheid en de “hands on” mentaliteit van de Schoevers studenten.

We kunnen ons voorstellen dat bedrijven in eerste instantie wellicht aarzelend staan tegenover deze opbouw en dat jullie dit tegenkomen bij het zoeken naar een stageplaats. Daarom zullen we voor komend studiejaar een informatiebrochure ontwikkelen, specifiek gericht op mogelijke stagebedrijven. Deze brochure kunnen jullie meenemen wanneer je een sollicitatiegesprek hebt, maar we zullen de brochure ook proactief onder mogelijke stagebedrijven verspreiden. De brochure verschijnt uiterlijk 1 oktober 2018.
We vertrouwen erop dat de achtergrond van het genomen besluit met deze toelichting helder is.

Vragen en antwoorden:

Waar kan ik vinden wat de eisen zijn om door te stromen naar het nieuwe studiejaar?
Deze eisen staan vermeld in de Examenwijzer voor jouw studiejaar. Je vindt de examenwijzers bij Mijn downloads voltijd op e-Connect.
 
Wanneer is het eindresultaat van het studiejaar bekend?
Als je alle opdrachten, stagedocumenten etc. tijdig inlevert, is 1 augustus het eindresultaat van het studiejaar bekend.
 
Welke examens kan ik herkansen aan het eind van periode 3. 
Aan het eind van periode 3 kun je de examens herkansen uit periode 2. Het betreft alleen de examens waarvoor in periode 2 de eerste kans is geweest.
 
Welke examens kan ik herkansen in de herkansingsweek begin juli?
In de herkansingsweek begin juli kun je deelnemen aan de derde kans voor de examens uit periode 1 en periode 2. Ook kun je deelnemen aan de tweede kans van de examens uit periode 3.
 
Wanneer vindt de derde herkansing van de examens van periode 3 plaats?
Deze herkansingen vinden plaats in examenperiode 1 van studiejaar 2018/2019.
 
Wat is examenintervisie?
Een examenintervisie vindt plaats na de eerste kans van het examen en is een voorbereiding op de herkansing. Tijdens de examenintervisie neemt de docent het door de studenten gemaakte examen door. Hij bespreekt de vragen en de antwoorden en licht de antwoorden zo nodig toe. Na het doornemen van het examen is er gelegenheid om vragen te stellen.
 
LET OP! Het is een algemene bespreking. Je beschikt bij de examenintervisie niet over je eigen examenwerk.
 
Wanneer vindt de examenintervisie voor de module Zakelijk Nederlands tekstredactie plaats?
De tweede herkansing voor dit examen vindt in juli plaats. De intervisie wordt daarom in juni gepland.
 
Welk cijfer geldt als ik een herkansing doe?
Het hoogste cijfer geldt.
 
Is deelname aan de examenintervisie een voorwaarde om mee te mogen doen met de herkansing?
Nee, de examenintervisie is een extra service. Deelname is vrijwillig.
 
Wat gebeurt er als ik een examen drie keer heb gemaakt, maar nog niet voldoe aan de minimale eis om voor het examen te slagen?
Zoals in de examenregeling staat, heb je per examen drie kansen. Als je hebt deelgenomen aan alle drie de examenkansen, maar een of meer examens nog niet met voldoende resultaat hebt afgesloten, kunnen de volgende situaties ontstaan:
 
1. Je voldoet aan de doorstroomeisen uit de examenwijzer.
Je stroomt in het tweede studiejaar in. Je kunt voor de examens die je nog niet behaald hebt met een bijzonder verzoek een vierde kans aanvragen bij de examencommissie. Je onderbouwt je verzoek met argumenten. De examencommissie beoordeelt je verzoek. Als de examencommissie akkoord gaat, kun je deelnemen aan dit examen op het eerstvolgende reguliere examenmoment voor dit examen.

2. Je voldoet niet aan de doorstroomeisen uit de examenwijzer.
Je kunt niet starten in het tweede studiejaar. Je dient je opnieuw in te schrijven voor het eerste studiejaar. Je vraagt vervolgens vrijstelling aan voor de reeds behaalde modules en volgt de modules die je nog niet behaald hebt.  Als je de examens voor deze modules met succes afrondt, start je in augustus 2019 met het volgende studiejaar.
 
Wat zijn de kosten als ik me opnieuw moet inschrijven voor het eerste studiejaar en vrijstellingen aanvraag?
Deze kosten verschillen per persoon en hangen af van het aantal vrijstellingen. In juni kun je hierover in gesprek gaan met je studiecoach. Er kan dan een voorlopig programma worden gemaakt met een voorlopige kostenberekening. Als de resultaten van de herkansingsweek in juli ook bekend zijn, kunnen programma en kostenberekening definitief worden gemaakt.
 
Wat als ik niet aan het aantal vereiste stage uren voldoe aan het eind van het jaar?
Om het studiejaar met succes af te ronden moet je het vereiste aantal uren stage lopen. Eventueel kun je je stage met een aantal dagen verlengen. Dit bespreek je met je praktijkbegeleider, je stagebegeleider en je studiecoach.
 
Waar vind ik meer informatie over de inschrijving als extraneus?
In artikel 6 van de Algemene voorwaarden: Studie- en serviceduur staat uitgelegd wat een inschrijving als extraneus precies inhoudt. 

Let op! Bij inschrijving als extraneus vervalt het recht op studiefinanciering omdat je geen voltijdstudent meer bent.

Wanneer vindt de kick off van het nieuwe studiejaar plaats?
De kick off van het nieuwe studiejaar vindt plaats in de week van 27 augustus. De exacte data hoor je uiterlijk 10 augustus. 

Wanneer zijn de vakanties in studiejaar 2018/2019?
Amsterdam
Herfstvakantie                 zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie                  zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie           zaterdag 16 februari 2019 t/m zondag 24 februari 2019
Meivakantie                     zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
 
Eindhoven
Herfstvakantie                 zaterdag 13 oktober 2018 t/m zondag 21 oktober 2018
Kerstvakantie                  zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie           zaterdag 2 maart 2019 t/m zondag 10 maart 2019
Meivakantie                     zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
 
Rotterdam
Herfstvakantie                 zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie                  zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie           zaterdag 23 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019
Meivakantie                     zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
 
Utrecht
Herfstvakantie                 zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie                  zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie           zaterdag 23 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019
Meivakantie                     zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
 
Als de examencommissie mijn verzoek om een vierde of vijfde kans goedkeurt, zijn er dan kosten verbonden aan deze examenkans.
Aan een vierde of vijfde examenkans zijn geen examenkosten verbonden. Wel kan de examencommissie voorwaarden stellen bij het toekennen van de kans, bijvoorbeeld dat bijles genomen moet worden. Aan bijlessen zijn uiteraard wel kosten verbonden.
 
Is het mogelijk in studiejaar 18/19 de specialisatie sales en accountmanagement te volgen in het tweede studiejaar van de richting Marketingcommunicatie.
Ja, dat kan. Op welke locatie de specialisatie wordt aangeboden wordt nog bekend gemaakt.

Wanneer moet ik me afmelden bij DUO als ik niet bij Schoevers verder studeer in studiejaar 2018/2019 of extraneus wordt?
De officiële einddatum van het hbo-studiejaar 2017/2018 is 31 augustus 2018.

Studenten die stoppen met hun studie bij Schoevers zullen zichzelf op tijd moeten uitschrijven bij DUO. Geef uiterlijk één maand van te voren bij DUO aan dat je studie afloopt op 31 augustus 2018 om te voorkomen dat je onrechtmatig studiefinanciering of het studentenreisproduct krijgt.

Studenten die in studiejaar 2018/2019 alleen nog herexamen(s) moeten doen, moeten ook doorgeven dat hun studie stopt op 31-8-2018. Je wordt dan een extraneus student en hebt geen recht meer op studiefinanciering.

Op duo.nl vind je alle informatie omtrent het doorgeven van wijzigingen in je studiesituatie.  
 
Wanneer wordt de laatste termijn van het lesgeld van studiejaar 2017/2018 geïnd? 
De laatste termijn wordt in augustus 2018 geïnd.