MBO Managementassistent/ Directiesecretaresse niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding - 18 maanden
Duur 18 Maanden
Vorm Deeltijd
Opleidingsniveau Erkend MBO
Studievorm Dag, Avond, Zaterdag en E-learning

MBO Managementassistent/ Directiesecretaresse niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding - 18 maanden
Duur 18 Maanden
Vorm Deeltijd
Opleidingsniveau Erkend MBO
Studievorm Dag, Avond, Zaterdag en E-learning
PDF downloadenInschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van jouw huidige situatie en doelen geven wij je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat je gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen terug.
Vraag een opleidingsadvies aan

Met de opleiding MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4 word je op het hoogst erkende MBO-niveau opgeleid. Alle belangrijke onderwerpen op het gebied van communicatie, planning, organisatie en managementondersteuning komen in het boeiende programma uitgebreid aan de orde. Je gaat onder andere aan de slag met agendabeheer, het organiseren van vergaderingen, het schrijven van zakelijke correspondentie en het opstellen van rapportages. Wat je leert, kun je direct toepassen in je werk. Je wordt hierbij geholpen door de praktijkgerichte benadering van de opleiding en onze docenten. Zo heb je al voordeel van de opleiding voordat je je diploma hebt. Met deze erkende opleiding MBO Managementassistent/Directiesecretaresse behaal je het officieel erkende diploma dat als standaard geldt voor directiesecretaresses en managementassistenten.

Wat doet een managementassistent/directiesecretaresse?

Als (aankomend) managementassistent/directiesecretaresse houd je je bezig met de volgende zaken:

 • Overzicht houden van informatiestromen
 • (Telefonische) informatie-uitwisseling
 • Beheren van het (digitale) archief
 • Beheren van agenda’s
 • Onderhouden van contacten met management
 • Organiseren van bijeenkomsten, zoals vergaderingen
 • Regelen van bijeenkomsten en reizen
 • Verslaglegging van vergaderingen
 • Beheren van voorlichtings- en promotiemateriaal
 • Beheren van kleine budgetten

Je werkt zelfstandig bij een grote of kleine organisatie, profit of non-profit, met een secretariaat en een directie/managementteam.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een diploma MBO-niveau 2, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Indien je niet aan de juiste vooropleidingseisen voldoet, maar wel beschikt over goede motivatie en ruime werkervaring, dan kun je mogelijk met een toelatingstoets toegelaten worden. In de toelatingstoets toon je aan dat je voldoende capaciteiten hebt om deze opleiding met succes af te ronden. Mocht je gebruik willen maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Doel en opzet van de opleiding

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding word je gebeld en wordt alles voor een succesvolle start persoonlijk met je doorgenomen. Vervolgens start je je opleiding met een kickoff waarin uitgelegd wordt hoe alles werkt.

De opleiding wordt gegeven in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat je direct contact hebt met de docent. De klassikale bijeenkomsten zijn georganiseerd in een aantal modules. Het voordeel hiervan is dat de onderwerpen apart behandeld en afgerond worden. De modules worden afgesloten met een digitaal examen. Je kunt daarom zelf je examens inplannen. Daarbij kun je zowel het moment als de plaats uitkiezen die voor jou het beste uitkomt. Je leert bovendien samen in een groep met andere volwassenen die in een zelfde situatie als u ook een MBO-diploma willen behalen. Tijdens de bijeenkomsten leer je veel over de belangrijkste werkzaamheden van een managementassistent/directiesecretaresse. Deze kennis wordt vertaald naar concrete opdrachten, zodat je jouw kennis direct in praktijk brengt.
Hierdoor krijg je meer ervaring met het beroep en bouw je aan jouw beroepsvaardigheden.

Je kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze online leeromgeving. Binnen deze leeromgeving vind je alle relevante informatie rondom je studie en kun je communiceren met docenten en medestudenten.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Wij zorgen naast je docent voor een professionele mentor en BPV-begeleider voor je stagedeel. Zij hebben op gezette tijden contact met je en zijn tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor vragen. Ook biedt het programma 3 bijeenkomsten waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van jouw stageopdrachten. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de stageopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding kunt combineren met jouw werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 4 te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden geldt. Je wordt tijdens de opleiding ondersteund met een programma en maakt diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers al over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken waardoor het niet nodig is dit programma te volgen. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Stage

Je stage is belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van de geleerde beroepsvaardigheden. Je kunt stage lopen bij bijvoorbeeld een overheidsinstantie, een bank of een commercieel bedrijf. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je jouw huidige werkplek voordragen als stageplaats en hoef je geen aanvullende stage te lopen.

Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen.

Voorbereiding

Ongeveer 3-5 uur per bijeenkomst. Daarnaast werk je aan je praktijkopdrachten.

Programma

Je wordt opgeleid voor het officiële diploma MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4. Het programma bestaat uit 5 beroepsgerichte modules (3 dagen of 6 avonden per module), een keuzeprogramma (3 dagen of 6 avonden), een module Studiebegeleiding (3 bijeenkomsten van 3 uur) en een stageprogramma (jouw werkplek of een stage).

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules
Zakelijke correspondentie

(3 dagen of 6 avonden)

 • Soorten correspondentie
 • Effectieve (zakelijke) brieven en e-mails
 • Stappen van het schrijfproces
 • Structuur: opbouw van een zakelijke tekst
 • Doel, toon en inhoud van brieven en e-mails
 • Schrijfstijlen
 • Redigeren van teksten
 • Nederlandse grammatica en spelling
 • Opmaak en huisstijl

Communicatieve vaardigheden

(3 dagen of 6 avonden)

 • Overleggen en vergaderen
 • Gesprekstechnieken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Succesvol communiceren per telefoon en e-mail
 • Communicatieproblemen en oplossingen
 • Communicatie bij conflicten
 • Assertief communiceren

Plannen en organiseren

(3 dagen of 6 avonden)

 • Kernbegrippen planning en organisatie
 • Plannen van het eigen werk
 • Timemanagement
 • Doelen en prioriteiten
 • Vergaderingen en evenementen organiseren
 • Klantgericht organiseren en plannen
 • Werken met draaiboeken
 • Locatieselectie en planning
 • Organiseren en plannen van internationale bijeenkomsten en reizen
 • Tips en tools voor planning en organisatie

Administratie en registratie

(3 dagen of 6 avonden)

 • Projecten plannen en uitvoeren
 • Projectadministratie
 • Rekenvaardigheden
 • Declareren
 • Voorraadadministratie
 • Urenregistratie
 • Budgetregistratie
 • Kasbeheer

Informeren en adviseren

(3 dagen of 6 avonden)

 • Verschillen tussen informeren en adviseren
 • Informatiebronnen
 • Ken- en stuurgetallen
 • Adviesgesprekken
 • Eisen aan informatievoorziening
 • Rapportages opstellen
 • Presenteren
 • Klachten en vragen

Keuzeprogramma

(3 dagen of 6 avonden)
Je maakt een keuze uit onderstaande programma’s:

Keuze 1: Innovatie en duurzaamheid

In dit keuzeprogramma ga je in op duurzaamheid, technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 2: Innovatief en servicegericht werken

In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen, initiatief nemen voor verbeteringen en snel en goed hulp verlenen:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 3: Juridisch secretaresse

In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met rechtstermen, juridische gebieden en het nemen van initiatief voor verbetering:

 • Juridisch secretaresse
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 4: Medisch secretaresse

In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met onderwerpen als medische terminologie en gezondheidszorg, en het zelfstandig signaleren van verbetering en nemen van initiatief:

 • Medisch secretaresse
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 5: Werken en communiceren met mensen uit verschillende culturen

In dit keuzeprogramma leer je werken met digitale vernieuwingen, omgaan met culturele verschillen en creatief handelen:

 • Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Lean en creatief

Officieel diploma

De afronding van de opleiding bestaat uit digitale examens. Daarnaast rond je je stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin je laat zien dat je het vak beheerst. Heb je voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvang je het officiële, door de overheid erkende diploma ‘MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4’, zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het behalen van een erkend diploma wordt steeds belangrijker. De opleiding is goed te combineren met werk en privé. Je zult met de juiste motivatie dan ook zonder al te veel inspanningen het programma succesvol kunnen doorlopen.

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe startdata voor MBO Managementassistent/ Directiesecretaresse niveau 4 gepland. Wel kunt u geheel vrijblijvend uw belangstelling kenbaar maken via de ‘Houd mij op de hoogte’ of via 035-75 06 140.

Houd mij op de hoogte

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 maanden. Je mag kosteloos langer over jouw opleiding doen. In dat geval kun je de termijnbedragen spreiden over een langere termijn. Dit wordt als optie in de intake met je doorgenomen. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 18 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 3 bijeenkomsten van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 42 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. Je kunt deze opleiding ook op afstand volgen op basis van e-learning.

  Ineens Per jaar
(2 termijnen)
Per kwartaal
(8 termijnen)
Per maand
(24 termijnen)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 3.090,- € 1.668,60 € 417,15 € 139,05
Studiemateriaal € 925,- € 499,50 € 124,88 € 41,63
Examenkosten € 1.275,- € 688,50 € 172,13 € 57,38  
Taal en rekenen € 700,- € 378,00 € 94,50 € 31,50  
Praktijkprogramma € 1.090,- € 588,60 € 147,15 € 49,05  
Diplomering € 450,- € 243,00 € 60,75 € 20,25
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

*Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen voor mogelijk particulieren.

Locatie- en arrangementskosten 
Schoevers regelt voor jou een arrangement dat bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). 

Reprorechten en hand-outs 
Voor opleidingen van onze businesspartners worden kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw 
Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 3 of 4, HBO Associate degree of HBO Bachelor dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Onze website maakt gebruik van cookies.