Toelichting Master

De Masterprogramma’s worden verzorgd door onze businesspartner NCOI

NCOI is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland met een omvangrijk pakket van officieel geaccrediteerde Masteropleidingen en korte programma’s op Masterniveau. Je bent verzekerd van kwaliteit en sterke praktijkgerichtheid met de inzet van topdocenten uit het werkveld. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt dit bijzonder interessant. NCOI weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal je dan ook niet verbazen dat veel organisaties er al definitief voor hebben gekozen zich door NCOI te laten opleiden. NCOI is op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) erkend door het ministerie van OCW en is bevoegd om officiële graden voor Master toe te kennen.

Nederlandse taal

Als een van de weinige opleiders voor Masteropleidingen verzorgt NCOI de bijeenkomsten volledig in het Nederlands. Communiceren in je moedertaal scheelt je veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. Uiteraard wordt ook gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur. De ondersteuning van het lesmateriaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor je op een prettige en efficiënte manier kunt studeren.

NCOI biedt Masteropleidingen volledig modulair aan

Per Masterclass rond je een onderwerp af. Zo zorgen we ervoor dat werk, studie en privé optimaal te combineren zijn. NCOI kiest voor sterk praktijkgerichte aanpak in Master. Alle Masterclasses worden verzorgd door docenten uit de praktijk. Zij weten actuele inzichten in het vak goed te combineren met concrete toepassing in de praktijk. De flexibele opbouw van de Masteropleidingen biedt de volgende voordelen:

  • Binnen de Masteropleiding doorloop je in 2 jaar de volledige opleiding. NCOI heeft biedt een aantal specialisaties aan met interessante Masterclasses als specialisatie. Je kunt naast die specialisaties veelal ook zelf ook een keuzemasterclass kiezen uit allerlei onderwerpen. Zo vul je de Masteropleiding in naar je eigen voorkeur.
  • Je kunt starten met een losse Masterclass en via losse Masterclasses je Masteropleiding bij elkaar sparen.
  • Je kunt een combinatie volgen van losse Masterclasses als Masterprogramma en ook vanuit daar weer doorstuderen naar de volledige Masteropleiding. Bijlagen 239. Op basis van de Masterclasses wordt je voorbereid op het afstuderen. Dat vindt plaats aan de hand van een beroepsproduct. Dat betekent dat je een onderwerp uit de praktijk inbrengt voor je afstuderen.

Flexibel studeren

Je kunt de Masteropleidingen van NCOI door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning of virtual classroom. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden is NCOI beslist uniek in Nederland. De modulaire opbouw in Masterclasses kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrièreswitch.

Dag- en zaterdagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidingsdagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groepsopdrachten. Je brengt de dag op een actieve en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.

Doorlooptijd

NCOI biedt je een ruim aanbod aan Masteropleidingen, waarmee je je studieduur zelf kunt bepalen. Je kiest voor een Masterclass, Masterprogramma als combinatie van Masterclasses of direct voor een volledige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan jou. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. NCOI garandeert dat je zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NCOI rekent voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

NCOI hecht veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Door een gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of academische opleiding hebt afgerond. Kijk in het toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven voor de Masteropleidingen. Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. Daarop volgt een gesprek op kantoor met een studieadviseur. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat je inhoudelijk uitstekend voorbereid aan een volledige Masteropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake.

Voor Masterclasses en Masterprogramma’s geldt dat je moet beschikken over HBO- of WO-niveau. Vanuit succesvol doorlopen van die onderdelen kun je ook weer doorstromen. Kijk in het toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen je hier graag meer over.