Menu

HBO Associate degree Officemanagement Verkort met Baangarantie

Verkorte opleiding met baangarantie

HBO Associate degree Officemanagement Verkort met Baangarantie

Verkorte opleiding met baangarantie

Vorm

Deeltijd

Opleidingsniveau

HBO Associate degree

Duur

Eerstvolgende startdatum

Kostenoverzicht

Aanvragen

Vorm

Deeltijd

Opleidingsniveau

HBO Associate degree

Duur

Eerstvolgende startdatum

Kostenoverzicht

Aanvragen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Je kunt niet wachten om aan de slag te gaan als professioneel officemanager. Deze HBO Associate degree helpt je je diploma snel te bemachtigen. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor MBO-4 studenten die in korte tijd hun diploma voor officemanager willen behalen. Je volgt 1 dag per week les en leert dan alles wat je in de reguliere Associate degree zou leren, zoals zakelijke communicatie en projectmatig werken. Daarnaast werk je 3 à 4 dagen per week als officemanager onder leiding van ervaren Schoevers-professionals. Wat ook fijn is: met deze opleiding ben je verzekerd van een baan. Zo leer je snel alle kneepjes van het vak.

HBO Associate degree

Met een Associate degree (Ad) word je opgeleid voor een wettelijk erkend HBO-getuigschrift. Deze HBO-opleidingen zijn naast HBO Bachelor en HBO Master formele opleidingen vanuit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Ad-opleidingen zijn korter en bieden een mogelijkheid om in 2 jaar een volledig HBO-programma af te sluiten met de graad Associate degree (Ad). Vanuit Associate degree kun je weer verder studeren naar HBO Bachelor.

Doel en opzet van de opleiding

HBO Associate-degreeopleidingen duren in principe 2 jaar. Dit verkorte programma kun je in gemiddeld 18 maanden voltooien. Je kunt korter of langer over je opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van je werkervaring, je werkplek en de hoeveelheid tijd die je besteedt aan de opleiding. Heb je langer nodig, dan betaal je geen extra kosten.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten en trainers, die zelf actief zijn in de praktijk. Je zult merken dat zij een ideaal klankbord voor je vormen. Zo kun je praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

Je gaat in de inspirerende bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. Je koppelt deze direct aan je eigen werkomgeving. Zo kun je wat je leert meteen toepassen en ook daarvan weer leren. Deze studieaanpak is bijzonder effectief. Hierdoor kent Hogeschool Schoevers weinig uitval.

De opleiding bestaat uit 2 fases waarbij je 1 dag per week lessen volgt en 3 of 4 dagen per week werkt. Afsluitend ga je afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kun je je opleiding flexibel indelen. Je zult merken dat het behalen van een Associate-degreegraad daardoor prima te combineren is met een drukke baan en je privéleven.

Studeren zonder passende baan

Een van de pijlers in deze HBO Associate-degreeopleiding is dat je alles wat je leert ook in de praktijk kunt toepassen. Als je een baan hebt die aansluit op je opleiding, dan doe je die ervaring op in je eigen werk. Heb je geen (passende) baan, dan kun je toch deelnemen aan de opleiding. Dan loop je een halfjaar stage. Het is mogelijk om de stage te combineren met het afstuderen, maar je kunt ook eerder stage lopen.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan deze Associate degree met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heb je dit niet en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Schoevers.

Online leeromgeving

Je hebt toegang tot onze unieke online leeromgeving. Deze biedt jou alles wat je nodig hebt om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. Je vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over je opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met je docenten en klasgenoten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om je kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toets je gelijk je voortgang

Vervolgopleiding

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Je kunt vanuit deze HBO Associate-degreeopleiding indien gewenst doorstuderen in de HBO Bacheloropleiding Executive Officemanagement van Schoevers. Ook kun je mogelijk verder studeren met vrijstellingen in de Bacheloropleiding Management van NCOI. Het aantal vrijstellingen is afhankelijk van je vervolgkeuze. Informeer bij onze collega’s naar de voorwaarden of zie Toelichting HBO Bachelor.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO-opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Doelgroep

Je bent tussen de 18 en 25 jaar en hebt je MBO-4 diploma behaald of verwacht dit snel te behalen. Daarna wil je gaan werken als officemanager. Met deze HBO Associate degree Officemanagement werk en studeer je tegelijk waardoor je je de stof snel eigen maakt.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Unieke baangarantie

Bij deze opleiding krijg je van ons een baangarantie. Als je je diploma met succes behaalt en voldoet aan de overige voorwaarden, dan zorgen wij ervoor dat je na je opleiding relevante werkervaring kunt opdoen. Ideaal als je nieuw bent in het vakgebied! Onze medewerkers vertellen je graag meer over deze unieke mogelijkheid.

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rond je af met een praktijkgerichte eindopdracht.

Programma 120 EC

Fase 1

 • Management en organisatie (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Voorbeelden geven van verschillende managementtaken, -technieken en stijlen van leidinggeven
  • De basisvormen van een organisatie-indeling uitleggen
  • Uitleggen hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie verdeeld worden
  • Verschillende groeimodellen gebruiken in praktijksituaties
  • De organisatiecultuur van een organisatie herkennen
  • De waardeketen van Porter toepassen
  • Beschrijven hoe mensen in een organisatie effectief kunnen samenwerken
 • Klantgerichte communicatie en presentatie (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Diverse basisbegrippen van hospitality beschrijven
  • Diverse manieren om verwachtingen te managen (her)kennen
  • Begrijpen waarom succesvolle organisaties met hospitality het verschil maken
  • Verklaren hoe hospitality bijdraagt aan het succes van de organisatie
  • De principes van waardend onderzoeken voor hospitality binnen een organisatie toepassen
 • Zakelijk schrijven (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Beschrijven hoe je teksten kunt structureren en hoe je de structuur zichtbaar maakt voor de lezer (leesbaarheid)
  • Verklaren hoe je een kernboodschap helder, doel- en doelgroepgericht kunt overbrengen (doel en publiek)
  • Benoemen hoe je teksten voorziet van een coherente opbouw
  • Variatie in woordgebruik toepassen
  • Illustreren en schematiseren hoe je diverse tekstsoorten kunt opbouwen
  • Een brief en een e-mail opstellen
  • Spelling, interpunctie, grammatica en stijl correct toepassen (Nederlands 3F)
 • Business English (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Verschillende Engelse grammaticaregels correct toepassen
  • De belangrijkste informatie uit Engelstalige zakelijke communicatie afleiden
  • De juiste tijdsvorm toepassen bij Engelstalige communicatie
  • Aan de hand van een beschrijving een boodschap overbrengen in het Engels
  • Schrijven in het Engels voor verschillende zakelijke tekstsoorten
 • Vaardigheden managementsupport (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De rol en positie voor de managementsupportfunctie uiteenzetten
  • De principes van documentenbeheer en informatiestromen uiteenzetten
  • Knelpunten op het gebied van informatiestromen en/of documentatiesystemen verhelderen
  • Effectief communiceren en presenteren
  • Onderbouwde adviezen formuleren
  • Antwoorden formuleren die aansluiten bij de vragen van toehoorders
  • De sterke en zwakkere punten in een presentatie verhelderen
 • Managementsupport in de praktijk 8 EC
 • Eindopdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 2

 • Gedrag in organisaties (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Beschrijven hoe prestaties van medewerkers kunnen worden beïnvloed
  • Beschrijven welke rol psychologische aspecten zoals persoonlijkheid, emotionele reacties en motivatie spelen in een werksituatie
  • Uitleggen hoe persoonlijke ontwikkeling en welzijn worden beïnvloed door psychologische factoren
  • Aantonen waarom medewerkers en teams (meer of minder) effectief samenwerken
  • Verklaren hoe macht, leiderschap en conflicten de effectiviteit van organisaties beïnvloeden
  • Aantonen hoe cultuur en individuele psychologische verschillen het gedrag bij organisatieverandering beïnvloeden
  • Analyseren hoe psychologische mechanismen gedrag in organisaties bepalen
  • Aanbevelingen doen om gedrag van medewerkers in organisaties positief te beïnvloeden
 • Eventmanagement (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Bepalen met welk doel een evenement georganiseerd wordt
  • Illustreren hoe een evenement een belevenis wordt
  • Een evenement vanuit een concept realiseren
  • Een evenement organiseren volgens de fases van een project
  • De wensen van de opdrachtgever in kaart brengen aan de hand van de juiste keuze van toeleveranciers
  • De financiële en juridische aspecten van een evenement in kaart brengen
 • Marketingcommunicatie (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Beschrijven wat de verschillende elementen van corporate communicatie inhouden
  • Uitleggen uit welke onderdelen een marketingcommunicatieplan bestaat
  • Inzichten in consumentengedrag formuleren voor de eigen marketingcommunicatie
  • De verschillende marketingcommunicatie-instrumenten beschrijven
  • De mediakeuze voor een marketingcommunicatieplan onderbouwen
  • Op basis van een analyse van een knelpunt een marketingcommunicatieplan schrijven
 • Business English II (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Verschillende Engelse grammaticaregels correct toepassen naar gelang de situatie
  • Toon en woordkeuze in het Engels aanpassen op de gesprekscontext
  • Een complex fenomeen binnen de zakelijke context bespreken in het Engels
  • Argumentatie voor een standpunt in het Engels formuleren
  • Engelstalige schriftelijke communicatie inzetten om specifieke doelen te behalen
  • Op basis van een ruime hoeveelheid informatie een gestructureerde boodschap in het Engels verwoorden
  • Een toekomstgericht voorstel in het Engels formuleren
 • Next supportmanagement (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Verklaren hoe managementsupport verandert onder invloed van digitalisering
  • Demonstreren wat de betekenis is van HNW en andere innovaties voor managementsupport
  • Next support skills in praktijk brengen
  • Onderzoeken hoe managementsupport effectief kan worden toegepast in social media
  • Mogelijkheden van digitaal managementsupport toepassen in de praktijk
  • Illustreren welke kansen en mogelijkheden next support heeft op persoonlijk vlak en voor organisaties
 • Projectmanagement (VAD) 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De bouwstenen van een project benoemen
  • Het doel, het resultaat, de afbakening van een project definiëren
  • De projectorganisatie en -communicatie beschrijven
  • Een projectplanning schematiseren
  • Risico's en maatregelen in kaart brengen
  • De werkwijze van issues en wijzigingen illustreren
  • Een projectplan (plan van aanpak) opstellen
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Ad-eindopdracht 6 EC

Ad-eindopdracht

(2 lessen van 3 uur)

Je sluit de Associate degree af met een individuele fase waarin je een eindopdracht schrijft.

Getuigschrift

Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële getuigschrift 'Associate degree Officemanagement’ van Hogeschool Schoevers. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Hogeschool Schoevers is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Op basis van dit officiële Schoevers-diploma word je opgenomen in het Schoevers-register. Een officieel register waarmee je aantoont dat je er een van Schoevers bent en over de juiste kwaliteiten beschikt. Door je te blijven ontwikkelen in je vak blijf je in het register ingeschreven. Dat biedt veel voordelen voor de toekomst. Zie voor meer informatie Schoevers Register.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Inschrijfgeld: € 150,-
Lesgeld: € 7.510,-
Studiemateriaal: € 900,-
Examenkosten: € 2.860,-
Eindopdracht: € 350,-
Afstuderen: € 600,-
Praktijkprogramma: € 990,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt deze opleiding ook in 6 of 18 termijnen betalen. Deze laatste betaaltermijn is enkel van toepassing voor particulieren.

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen
Locatie- en arrangementskosten 
Schoevers regelt voor jou een arrangement dat bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). 

Reprorechten en hand-outs 
Voor opleidingen van onze businesspartners worden kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw 
Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 3 of 4, HBO Associate degree of HBO Bachelor dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

HBO Associate degree Officemanagement Verkort met Baangarantie

Verkorte opleiding met baangarantie

Vorm

Deeltijd

Opleidingsniveau

HBO Associate degree

Duur

Eerstvolgende startdatum

Kostenoverzicht

Aanvragen

Alle deeltijdopleidingen in één overzicht

Wil jij op je gemak al onze opleidingen bekijken? Vraag dan hier onze studiegids aan. Je kunt kiezen voor een studiegids van onze deeltijdopleidingen.

Wij helpen je graag met een persoonlijk opleidingsadvies!

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur tot 18:00 uur. Je kunt ons ook een bericht sturen via Whatsapp, van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

 ​     035 - 7 506 140
      06 - 10 454 608
      Stuur ons een bericht